Zorg

De zorg en/of extra ondersteuning wordt op onze school gecoördineerd door de intern begeleider. De wijze waarop de extra zorg en/of ondersteuning tot stand komt, staat
beschreven in het ondersteuningsplan.
Hiermee bedoelen we zowel zorg voor kinderen die behoefte hebben aan verdiepingsmateriaal als zorg voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning in de vorm van materiaal en/of hulp. De hulp kan plaatsvinden op zowel individueel niveau als in groepjes.