Ziekmelden

Vanaf 4 jaar gaan kinderen naar groep 1. Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Bij ziekte verwachten we van de ouders/verzorgers dat voor schooltijd de leerkracht van het kind ingelicht wordt (bijvoorbeeld telefonisch).