Leerlingenraad.

De school heeft een leerlingraad.
De leerlingenraad bestaat uit 3 leerlingen van de school uit de groepen 6 tot en met 8. Zij vergaderen samen met een leerkracht over wat beter kan op de school.

Afgelopen jaren heeft de leerlingenraad meegedacht over:
… invulling van schoolfeesten en activiteiten,
… vernieuwingen op het schoolplein,
… beter spelen op het schoolplein.

De leerlingenraad vertegenwoordigen de andere kinderen van de school.

Voor het jaar 2019/2020 zijn dit:
Soufian (groep 8),  Jad (groep 7), Swim (groep 6)
(Als u op de naam klikt stelt de leerling zichzelf voor)