Sociale veiligheid

Naast het normale lesprogramma besteden we ook veel aandacht aan sociale vaardigheden (pedagogisch klimaat). Dat wil zeggen, dat we de kinderen leren hoe je fijn met elkaar kunt omgaan en mocht het dan toch nog fout gaan, hoe je dat dan zou kunnen oplossen.

Kinderen zijn individuen; elk kind is uniek. Maar het zijn ook groepsleden, kinderen worden door de groep gevormd en zijn van de groep afhankelijk. Het is belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, leren samenwerken en elkaar helpen.
Wij willen dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Om dat te kunnen is het belangrijk dat kinderen weten wat er van hen verwacht wordt en wat
niet acceptabel is. We spreken dan over duidelijke schoolregels.

Ons uitgangspunt hierbij is: “Wij zijn op school om te leren”.
De basisregels die dit mogelijk maken zijn:
“Wij hebben respect voor elkaar”
“Wij lossen samen problemen op”
“Wij zijn rustig in de school”

U treft de regels aan, bij binnenkomst in het gebouw.
Kinderen die zich niet aan de regels houden, worden hierop aangesproken. Hierdoor is het mogelijk om aan een fijne sfeer te werken in de school en in de klas, waardoor kinderen zich
veilig kunnen voelen en goed presteren.

Leerkrachten doen er alles aan om uit de kinderen te halen wat erin zit. “Wij zijn op school om te leren” is immers uitgangspunt. En met dit leren wordt leren in de breedste zin van het
woord bedoeld. Immers leren houdt ook sociaal leren in, maar ook creatief, emotioneel, motorisch en cognitief.
Om dat doel te bereiken speelt u als ouder/verzorger een belangrijke rol.