Schooltijden


Regels voor aanvang en einde schooltijd
De kinderen gaan vanaf 8.15 uur naar hun klas. De bel gaat om 8.25 uur, zodat de lessen om 8.30 uur starten. Om 14.00 uur gaat de school voor alle kinderen uit.
Ouders/verzorgers die iets met de leerkracht willen bespreken kunnen dit het beste na schooltijd bespreken. Omdat de leerkrachten tussen de middag een te korte pauze hebben,
moeten ze verplicht een pauze hebben van 14.00-14.30 uur. Leerkrachten zijn daarom pas vanaf 14.30 uur beschikbaar voor vragen /afspraken met ouders.