Ouderbetrokkenheid

Ouders/verzorgers en leerkrachten van Ravenstein werken samen aan de opvoeding van de kinderen. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders/verzorgers worden betrokken bij de
school.

Door goed contact weten de ouders/verzorgers ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn.
Ouders worden regelmatig uitgenodigd op school om de afsluiting van een thema bij te wonen of een tentoonstelling te bezichtigen. Ook wordt soms hulp gevraagd voor het maken van diverse materialen. Dat doen we op werkochtenden.

Ouders zijn voor ons een belangrijke samenwerkingspartner als het gaat om de opvoeding en het leerproces van hun kind.
We zien ouders graag binnen de school en stimuleren dit d.m.v. het houden van een maandelijks koffie-uurtje, diverse informatiemomenten, activiteiten waarbij we ouders
uitnodigen en de mogelijkheid tot deelname in de OR en/of MR.
Ouders zijn op afgesproken tijden welkom om een kijkje te nemen in de groep van hun kind.