De organisatie

Om ervoor te zorgen dat ieder kind die aandacht krijgt die het nodig heeft, hebben we gekozen voor de volgende schoolorganisatie.
In de onderbouw zitten de kinderen van de groepen 1, 2, 3 en 4.
In de bovenbouw hebben we de groepen 5, 6, 7 en 8.
Een aantal groepen werkt als combinatie. Dit heeft te maken met het aantal kinderen in de groep.
Dit schooljaar zijn de volgende groepen gevormd: groep 1/2a, groep 1/2b, groep 3/4, groep 5/6 groep 6/7 en groep 8.
De kinderen hebben niet alleen les in hun eigen groep, maar vanaf groep 3 werken we met rekenen en technisch lezen groepsdoorbrekend. Dat wil zeggen, dat het voor kan komen dat
een leerling bij één van deze vakken les krijgt in een andere groep. Op deze manier houden we het niveauverschil per groep minimaal en dat komt ten goede aan het onderwijs aan de
kinderen.
Naast het werk in hun eigen groep kunnen ze ook extra aandacht krijgen in een aparte groep met een leerkracht, die hulp biedt op het gebied van NT2 (Nederlands als tweede taal) rekenen, taal, lezen, spreken, enz.
Soms vinden activiteiten plaats die groepsoverstijgend zijn: bijvoorbeeld crea-uurtjes waarbij kinderen in kleine groepjes bij andere leerkrachten lessen volgen en waarbij de groepjes
bestaan uit kinderen van de hele onder- en/of bovenbouw.