Ons verhaal

‘Ravenstein waar je kind mag zijn’; is het motto waarvoor wij gekozen hebben. We kunnen dit op twee manieren uitleggen:

Voor u als ouder/verzorger betekent het dat u, uw kind, met een gerust hart bij ons kan brengen. Uw kind is er veilig, in goede handen en er is veel aandacht en zorg.

Voor het kind betekent het dat wij kinderen echt kind willen laten zijn. Kinderen laten leren door aansluiting te zoeken bij wat kinderen bezighoudt, uitdagende situaties creëren, veel samenwerken en spel en veel aandacht voor de emotionele ontwikkeling van kinderen.

“Ravenstein” is een school die door iedereen bezocht kan worden in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Door iedereen wil zeggen dat er niet gekeken wordt naar godsdienst, huidskleur of levensovertuiging.

Uitgangspunten voor openbaar onderwijs zijn: vrijheid, tolerantie en gelijkwaardigheid.

NT2

Kinderen die het Nederlands moeten leren zijn op onze school van harte welkom en worden deskundig begeleid door de NT2 (Nederlands als tweede taal) leerkracht, intern begeleider, tutor en groepsleerkrachten. Daarnaast beschikt de school over een gediplomeerde taalcoördinator.

Onderwijs

Binnen het onderwijs ligt de nadruk op de leergebieden taal, lezen en rekenen. Hierbij wordt naast de gehanteerde methodes veelvuldig gebruik gemaakt van de computer.

Buiten de school proberen we aan te sluiten bij allerlei leermomenten in de vorm van excursies naar bedrijven, deelname aan sporttoernooien en bezoek aan musea, film en tentoonstellingen.

Onze school heeft mogelijkheden om kinderen speciale aandacht te geven in de vorm van extra zorg door leerkrachten die daar in gespecialiseerd zijn. Voorbeelden van extra zorg zijn: hulp bij taal, lezen, schrijven, spelling, rekenen en bij gedragsproblemen.

Gezonde school

Ravenstein is een ‘Gezonde school’. Dit betekent dat we veel aandacht besteden aan bewegen en gezonde voeding. Er wordt gewerkt aan mentaal en fysiek “gezonde” kinderen