De (MR) Medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad op een basisschool die ouders en leerkrachten de mogelijkheid geeft om mee te denken en beslissen over het beleid van de school.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • vrijwillige ouderbijdrage en de hoogte hiervan
  • welke onderwijstijd de school hanteert
  • de vaststelling van de schoolgids
  • wijzigen van het schoolreglement
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Op dit moment zijn de leden van de MR:

Jetske Jansen           (Voorzitter/ personeelsgeleding)
Soumia Isarti             (lid- oudergeleding)
Marieke te Beek        (Notulist/personeelsgeleding)
Ayten Demirdag        (oudergeleding)
Mark v Ingen             (personeelsgeleding)
Anne v/d Wielen        (oudergeleding)