Kwaliteit

Ieder kind is anders. Daar moeten we als school op inspelen. Zodoende kunnen we met behulp van onze onderwijsmethoden het optimale uit uw kind halen op het gebied van
basisvaardigheden (taal, lezen, rekenen) en sociaal-culturele vaardigheden. We moeten de kinderen laten voldoen aan de kerndoelen voor het basisonderwijs.
Ieder kind is anders. Dit kan ook betekenen dat kinderen extra hulp nodig hebben om te kunnen leren.
Om bovenstaande te kunnen realiseren moeten we als school kwaliteitsonderwijs leveren; dit betekent voor de leerkrachten onder meer jaarlijks bijscholen.
Mede op basis van ons leerlingvolgsysteem bewaken we de doorgaande ontwikkeling van de kinderen. De resultaten en vorderingen van uw kind worden tweemaal per jaar met u
besproken en worden in het rapport van uw kind vermeld