Inschrijven

Als ouders hun kind aanmelden op onze school dan wordt er een afspraak gemaakt met de directeur of intern begeleider, die de inschrijving verzorgt. Tijdens dit intake gesprek wordt
een groot aantal vragen over de ontwikkeling van het kind gesteld. Hierdoor krijgt de school een goed beeld van het kind, zijn ontwikkeling en het gezin. Eventuele hulp en ondersteuning
kan dan immers vanaf de eerste dag geboden worden.
Verder wordt tijdens de afspraak met de directeur het onderwijs op onze school uiteengezet en is er gelegenheid om een kijkje te nemen in de school en vragen te stellen. De schoolgids
dient als leidraad om informatie te verschaffen over Archipelschool “Ravenstein”.

Wanneer kinderen worden aangemeld voor de groepen 3 t/m 8, wordt informatie opgevraagd bij de vorige school van de leerling. Zo hebben we een goed beeld van de (on)mogelijkheden
van een kind en kunnen we op de beste manier (passend) onderwijs bieden.

Met hun vierde verjaardag gaan kinderen naar groep 1.
Kinderen die van een andere basisschool komen kunnen direct geplaatst worden, mits de groepsgrootte dit toelaat en wij kunnen voorzien in het onderwijsaanbod dat het betreffende
kind nodig heeft. Het streven is de groepen niet boven de 30 leerlingen uit te laten komen.

Wanneer u uw kind inschrijft op “Ravenstein” is het van belang dat u een document meeneemt met het BSN-nummer (burgerservicenummer) van uw kind(eren) en uw paspoort
of ID kaart, zodat we hiervan een kopie kunnen maken.