Doelgroep

IMC Basis richt zich in eerste instantie op de plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is; dit betekent dat het programma in eerste instantie aangeboden zal worden in wijken en op scholen van middelgrote gemeenten waar het berekende leerlingengewicht het hoogst is. Het opleidingsniveau, oftewel de hoogst genoten opleiding van één of beide ouders, bepaalt het gewicht dat de school toekent aan een leerling.