Coronavirus, sluiting van de scholen


Aan de ouders / verzorgers van de Archipel Scholen

Geachte heer, mevrouw,

De beslissing is genomen dat het basisonderwijs vanaf morgen tot 6 april de deuren sluit i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus. Dat betekent dat er voorlopig geen onderwijs meer wordt gegeven in de schoolgebouwen van Archipel Scholen.

Morgen kan uw kind dus niet naar school, tenzij dat echt niet anders kan. Ik hoop dat u de mogelijkheid hebt om voor uw kinderen te zorgen of te laten zorgen. Mocht u in de Zorg, GGD, politie, brandweer, kinderopvang of onderwijs  werken, dan kan er een beroep gedaan worden op de school. Neemt u in dat geval morgen in de loop van de dag contact op met de directeur of zijn of haar plaatsvervanger.

Waar wel hard aan wordt gewerkt is om een vorm van afstandsonderwijs te organiseren .  De ICT-deskundigen van Archipel zullen i.s.m. de leerkrachten van de scholen proberen het één en ander mogelijk te maken. U ontvangt zo snel mogelijk hierover informatie.

Ik realiseer me dat we in een onzekere tijd leven, maar ervaar ook dat de directies en de teams van leerkrachten alles doen om de rust te bewaren en vooruit te kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor andere vormen van onderwijs.

Vanaf deze plaats wil ik u als ouders alle wijsheid toewensen in uw eigen specifieke situatie.


Met vriendelijke groet,

H.J. (Henk) Zielstra  MPM

Voorzitter College van Bestuur Archipel Scholen