Nieuws omtrent Corona

Geachte heer, mevrouw,

De beslissing is genomen dat het basisonderwijs vanaf morgen tot 6 april de deuren sluit i.v.m. de uitbraak van het Coronavirus. Dat betekent dat er voorlopig geen onderwijs meer wordt gegeven in de schoolgebouwen van Archipel Scholen.

Morgen kan uw kind dus niet naar school, tenzij dat echt niet anders kan. Ik hoop dat u de mogelijkheid hebt om voor uw kinderen te zorgen of te laten zorgen. Mocht u in de Zorg, GGD, politie, brandweer, kinderopvang of onderwijs werken, dan kan er een beroep gedaan worden op de school. Neemt u in dat geval morgen in de loop van de dag contact op met de directeur of zijn of haar plaatsvervanger.

Waar wel hard aan wordt gewerkt is om een vorm van afstandsonderwijs te organiseren . De ICT-deskundigen van Archipel zullen i.s.m. de leerkrachten van de scholen proberen het één en ander mogelijk te maken. U ontvangt zo snel mogelijk hierover informatie.

Ik realiseer me dat we in een onzekere tijd leven, maar ervaar ook dat de directies en de teams van leerkrachten alles doen om de rust te bewaren en vooruit te kijken naar de mogelijkheden die er zijn voor andere vormen van onderwijs.

Vanaf deze plaats wil ik u als ouders alle wijsheid toewensen in uw eigen specifieke situatie.

Met vriendelijke groet,

H.J. (Henk) Zielstra MPM

Voorzitter College van Bestuur Archipel Scholen

De Ravenstein

‘Ravenstein; waar je kind mag zijn’ is het motto waarvoor wij gekozen hebben. We kunnen dit op twee manieren uitleggen.

Voor u als ouder/verzorger betekent het dat u, uw kind, met een gerust hart bij ons kan brengen. Uw kind is er veilig, in goede handen en er is veel aandacht en zorg. Voor het kind betekent het dat wij kinderen echt kind willen laten zijn. Kinderen laten leren door aansluiting te zoeken bij wat kinderen bezighoudt, uitdagende situaties creëren, veel samenwerken en spel en veel aandacht voor de emotionele ontwikkeling van kinderen.

“Ravenstein” is een school die door iedereen bezocht kan worden in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Door iedereen wil zeggen dat er niet gekeken wordt naar godsdienst, huidskleur of levensovertuiging. Uitgangspunten voor openbaar onderwijs zijn: vrijheid, tolerantie en gelijkwaardigheid.

Schoolgids

Schoolgids Ravenstein 2019-2020

Meer over De Ravenstein

Klik hier voor meer informatie over onze school bij
Scholen op de Kaart