De Ravenstein

‘Ravenstein; waar je kind mag zijn’ is het motto waarvoor wij gekozen hebben. We kunnen dit op twee manieren uitleggen.

Voor u als ouder/verzorger betekent het dat u, uw kind, met een gerust hart bij ons kan brengen. Uw kind is er veilig, in goede handen en er is veel aandacht en zorg. Voor het kind betekent het dat wij kinderen echt kind willen laten zijn. Kinderen laten leren door aansluiting te zoeken bij wat kinderen bezighoudt, uitdagende situaties creëren, veel samenwerken en spel en veel aandacht voor de emotionele ontwikkeling van kinderen.

“Ravenstein” is een school die door iedereen bezocht kan worden in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Door iedereen wil zeggen dat er niet gekeken wordt naar godsdienst, huidskleur of levensovertuiging. Uitgangspunten voor openbaar onderwijs zijn: vrijheid, tolerantie en gelijkwaardigheid.

Schoolgids

Schoolgids 

Meer over De Ravenstein

Klik hier voor meer informatie over onze school bij
Scholen op de Kaart